بودجه برای کنکور

بودجه برای کنکور چیست؟

بودجه بندی کنکور یکی از اصلی ترین و مفیدترین بخش برای هر دانش آموز کنکوری است تا با نمونه سوالات طراحی شده با اساتید آشنایی پیدا کند و بتواند با ذهنی بازتر منابع را یادبگیرید، با توجه به اینکه کنکور 99 نسبت به سال های دیگر تصمیم گرفتیم تا بودجه بندی ای کامل و جامع از تمام دروس برای شما دوستان و کنکوری های عزیز مهیا کنیم تا به اهمیت هر مبحث پی ببرید و راه درست و اصلی را بپیمایید و به امید خدا کنکور 99 را به خوبی سپری کنید!

بودجه برای کنکور

یکی از مهم ترین سوالاتی که می تواند ذهن دانش آموزان و داوطلبان کنکور را به خود درگیر کند، این است که از کدام بخش درس بیشترین سوال طرح می شود و کدام قسمت از کتاب را بیشتر مطالعه کنند. همان طور که می دانید کنکور همه سال بودجه بندی می شود و شما می توانید با در نظر گرفتن بودجه برای کنکور، از سوالات و بخش هایی که اهمیت بیشتری دارند مطمئن شوید.

مشاوره با اساتید حرف آخر

 

ما در این قسمت می خواهیم در مورد بودجه بندی کنکور سال های گذشته برای شما توضیحاتی را بدهیم تا بتوانید با استفاده از آن ها نسبت به سوالات آشنایی داشته باشید و بدانید که باید کدام یک از قسمت ها را بیشتر مطالعه کنید. همان طور که می دانید بودجه برای کنکور اهمیت بسیار زیادی دارد و ما سعی کرده ایم تا با بودجه بندی تمامی رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دانش آموزان را برای کنکور آماده کنید. با این بودجه بندی شما می توانید به اهمیت دروس متنوع پی ببرید.

بودجه بندی کنکور 99

در این قسمت می خواهیم دروس عمومی زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان عربی و دین و زندگی را مورد برسی قرار دهیم.

بودجه بندی کنکور زبان فارسی

از بین دروس عمومی اولین دفترچه مربوط به زبان و ادبیات فارسی می باشد که 25 سوال دارد. با توجه به اینکه قرابت معنایی اهمیت بسیار زیادی دارد بیشترین سوال از این قسمت طرح می شود. در ادامه بودجه بندی این درس برای شما طراحی شده است و این احتمال داده می شود که در کنکور سراسری سال 1399 هم به همین شکل ادامه پیدا کند.

بودجه بندی کنکور زبان فارسی

بودجه بندی کنکور زبان عربی

زبان عربی به عنوان دومین درسی است که دفترچه آن در اختیار شما قرار داده خواهد شد و دارای 25 سوال می باشد. سوالات این درس به صورت دو قسمت ترجمه و قواعد است که اهمیت بسیار زیادی دارد. در بودجه بندی کنکور عربی بیشترین سوال مربوط به قواعد و ترجمه می باشد که روی هم رفته چیزی حدود 16 سوال خواهد بود. در ادامه این بودجه بندی برای شما طراحی شده است.

بودجه بندی کنکور زبان عربی

بودجه بندی کنکور دین و زندگی

دین و زندگی هم یکی از مهم ترین دروسی است که هر سال 25 سوال را به خود اختصاص می دهد. اگه دقت کرده باشید می توانید به این پی ببرید که هر ساله در کنکور از درس دین و زندگی سال دوم 9 سوال، سال سوم 9 سوال و سال چهارم 7 سوال طراحی می شود. در ادامه به این بودجه بندی در کنکور توجه کنید.

بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

و اما آخرین دفترچه ای که از دروس عمومی به شما داده می شود زبان انگلیسی است. این درس هم 25 سوال دارد و تمام کننده کنکور است. سولات این درس مربوط به بخش درک مطلب و Reading می باشد. با توجه به اطلاعاتی که در خصوص بودجه بندی این درس به دست ما رسیده است، همه ساله حدود 10 سوال طرح می شود. در ادامه به این بودجه بندی توجه کنید.

بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

بودجه بندی دروس تخصصی برای کنکور تجربی

در ادامه بودجه بندی کنکور دروس تخصصی رشته تجربی در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی

 

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

بودجه بندی دروس تخصصی رشته ریاضی

دسته بندی سوالات ریاضی در کنکور به صورت سه دسته می باشد. بخشی از آن مربوط به ریاضیات که شامل 55 سوال است، بخشی دیگر مربوط به فیزیک که شامل 45 سوال می باشد و بخش آخر مربوط به شیمی که شامل 35 سوال می باشد. در ادامه به بودجه بندی این دروس به صورت جداگانه توجه داشته باشید.

بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات

بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات

بودجه بندی هندسه پایه در کنکور ریاضی

بودجه بندی هندسه پایه در کنکور ریاضی

بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور ریاضی

بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور ریاضی

بودجه بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمال در کنکور ریاضی

بودجه بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمال در کنکور ریاضی

بودجه بندی فیزیک در کنکور ریاضی

بودجه بندی فیزیک در کنکور ریاضی

بودجه بندی شیمی در کنکور ریاضی

بودجه بندی شیمی در کنکور ریاضی