ریاضی کنکور چند سوال است: بدون شک درس ریاضی برای داوطلبان تمامی گروه های آزمایشی جز درس های سخت است؛ که با کنی دقت و تمرین می توان به آن مسلط شد. داشتن درصد بالا در این درس موجب افزایش تراز و تثیر مستقیمی در رتبه شما دارد. در این مقاله از سایت موسسه کمک آموزشی حرف آخر به شما می گوییم که تعداد سوالات ریاضی در کنکور چند تا است. این نوع بودجه بندی به شما کمک می کند تا بدانید که برای هر فصل با توجه به تعداد سوال آن چقدر زمان برای مطالعه بزارید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

بودجه بندی ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

به طور کلی درس ریاضی در رشته ریاضی از درس های مهم و پایه است که خود شامل هندسه پایه، دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، درس گسسته، جبر و احتمال و آمار مدل سازی است. این درس شامل 55 سوال است که از شماره 101 تا 155 دفترچه اختصاصی است و دواطلبان در 85 دقیقه باید به آن پاسخ دهند. در جدول های زیر به بودجه بندی کنکور 1400 ریاضی در این واحد درسی به تفکیک هر درس و مبحث پرداخته ایم. باتوجه به تعداد سوال زیاد این درس، می توان در جواب سوال هر سوال ریاضی در کنکور چند درصد است، گفت هر سوال 1/82 درصد دارد.

تعداد سوالات هندسه و گسسته

این درس از درس های سخت در رشته ریاضی است که حدود 35 سوال را به خود اختصاص می دهد.

نام فصلتعداد سوالات هندسه
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبات۴

تعداد سوالات حسابان

این درس شامل سه کتاب مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم است که دارای 19 تست می باشد. که حدودی 36 درصد را شامل می شود.

عنوان فصلتعداد سوالات حسابان
مجموعه الگو و دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارات جبری۱
معادله و نامعادله۱
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
توابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتم۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

بودجه بندی هندسه تحلیلی

این درس در کنکور دارای 8 سوال بوده است و دارای اهمیت بالای برای دواطلبان رشته ریاضی می باشد.

بودجه بندی ریاضی گروه آزمایشی تجربی

تعداد سوالات کنکور تجربی 1400 در درس ریاضی شامل 30 تست است که از شماره 126 تا 155 دفترچه اختصاصی می باشد. شما در مدت زمان 47 دقیقه و برای هر سوال 96 ثانیه زمان برای پاسخگویی به آن دارید. در میان سوالات داوطلبان در بعضی مواقع با این سوال روبرو می شویم که هر سوال ریاضی در کنکور تجربی چند درصد است> این یوال را یم توان این گونه پاسخ داد که با توجه به ضریب این درس، هر تستش 3/33 درصد دارد.

نام فصلتعداد سوالات ریاضی
الگو ودنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد وپیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش ، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی ریاضی گروه آزمایشی انسانی

ریاضی از درس های مهم و تاثیر گذار در رشته علوم انسانی است که در صورتی داوطلبان آن را درصد بالای بزنند در کنکورشان تاثیر شگرفی دارد و به کلی رتبه آن ها را دگرگون می کند. تعداد سوالات کنکور انسانی در درس ریاضی شامل 20 سوال است که از سوال 101 تا 120 دفترچه اختصاصی را شامل می شود. زمان پاسخگویی به سوالات کنکور 1400 در درس ریاضی انسانی 25 دقیقه می باشد.

مبحثتعداد سوالات ریاضی
عبارت گویا۲ سوال
معادله گویا 1 سوال
تابع۶ سوال
آمار 4 سوال
احتمال 3 سوال
گزاره۱ سوال
دنباله۳ سوال

خرید ریاضی حرف آخر برای کسب بهترین درصد

ریاضی از درس های مهم در تمامی رشته هاست و در تمامی گروه ها پادشاهی می کند. این درس در رشته تجربی حتی مهم تر از زیست است و در رشته انسانی موجب پیشی گرفتن سریع شما از بقیه داوطلبان می شود؛ همچنین در رشته ریاضی به عنوان یک درس پایه و مهم است. شما با خرید ریاضی حرف آخر، ریاضیات جامع رشته ریاضی و ریاضیات جامع رشته تجربی از طریق موسسه آموزشی حرف آخر می توانید رتبه خوبی را کسب کنید.

بسیار متشکریم که تا پایان مقاله ریاضی کنکور چند سوال است، ما را همراهی کردید.