بودجه بندی کنکور انسانی 1400: همان طور که می دانید طبق اعلام سازمان سنجش برای کنکور 1400 تنها کنکور نظام جدید برگزار می شود و کنکور نظام قدیم برگزار نخواهد شد. به همین خاطر تمامی داوطلبان کنکور انسانی 1400 باید برای شرکت در این رقابت نفس گیر از منابع درسی خوبی استفاده کنند. هر ساله کنکور انسانی در بین داوطلبان کنکور به دلیل ورود به رشته های پر درآمد مانند حقوق و مدیریتی متقاضیان زیادی دارد. در ادامه این مطلب ما در موسسه آموزشی حرف آخر شما را بهترین منبع تست کنکور انسانی دروس تخصصی را برای داوطلبان کنکور 1400، آشنا خواهیم کرد.

بودجه بندی کنکور انسانی 1400

سازمان سنجش هر سال منابع دروس عمومی و همچنین دروس اختصاصی داوطلبات کنکور سراسری را که شامل سر فصل ها دروس کنکور (کتب درسی مشخص شده، از طرف آموزش و پرورش) و ضرایب است را اعلام می کند.

اهمیت ضریب درس های کنکور انسانی بسیار مهم است زیرا میزان ضریب تعیین میکند کدام منابع مهم تر هستند و در کسب رتبه برتر کمک می کنند. گروه آزمایشی انسانی دارای 5 زیر گروه می باشد و ضرایب دروس تخصصی تعیین کننده رتبه و تراز برای داوطلب است.

1-منابع دروسی عمومی نظام جدید کنکور انسانی ۱۴۰۰:

دروس دفترچه اختصاصی کنکور انسانی:

  • دروس ریاضی
  • ادبیات تخصصی
  • عربی تخصصی
  • اقتصاد
  • علوم اجتماعی
  • تاریخ و جغرافیا
  • فلسفه و منطق
  • روانشناسی
منابع دروس تخصصی انسانی نظام جدید کنکور 1400
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپ
ریاضیاتریاضی و آمار (1)110212دهم97
ریاضی و آمار (2)111212یازدهم98
ریاضی و آمار (3)112212دوازدهم99
اقتصاداقتصاد110221دهم97
زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (1)110203دهم97
علوم و فنون ادبی (2)111203یازدهم98
علوم و فنون ادبی (3)112203دوازدهم99
زبان عربیعربی، زبان قرآن (1)110207دهم97
عربی ، زبان قرآن (2)111207یازدهم98
عربی، زبان قرآن (3)112207دوازدهم99
تاریختاریخ (1)110219دهم97
تاریخ (2)111219یازدهم98
تاریخ (3)112219دوازدهم99
جغرافیاجغرافیای ایران110218دهم97
جغرافیای (2)111218یازدهم98
جغرافیا (3) (کاربردی)112218دوازدهم99
علوم اجتماعیجامعه­ شناسی (1)110220دهم97
جامعه­ شناسی (2)111222یازدهم98
جامعه­ شناسی (3)112222دوازدهم99
فلسفهفلسفه111226یازدهم98
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)112226دوازدهم99
منطقمنطق110223دهم97
روان­شناسیروان­شناسی111224یازدهم98

 

  • منابع دروسی عمومی نظام جدید کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

 

منابع دروس عمومی نظام جدید کنکور انسانی 1400
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (1)110201دهم97
فارسی (2)111201یازدهم98
فارسی (3)112201دوازدهم99
عربیعربی ، زبان قرآن (1)110207دهم97
عربی ، زبان قرآن (2)111207یازدهم98
عربی ، زبان قرآن (3)112207دوازدهم99
فرهنگ و معارف اسلامیدین و زندگی (1)110205دهم97
دین و زندگی (2)111205یازدهم98
دین و زندگی (3)112205دوازدهم99
زبان انگلیسیانگلیسی (1)110230دهم97
انگلیسی (2)111230یازدهم98
انگلیسی (3)112230دوازدهم99

 

سازمان سنجش منابع کنکور سراسری انسانی را به صورت قطعی بیان نکرده و فقط عناوین دروس امتحانی و ضرایب ان ها پرداخته است. ما در مقاله بودجه بندی کنکور انسانی 1400 به بیان بهترین منابع دروس اختصاصی و عمومی کنکور انسانی نظام جدید در سایت حرف آخر پرداخته ایم.