روش خواندن شیمی برای کنکور 1400

روش مطالعه ی شیمی کنکور با توجه به محتوای آن به برنامه مطالعه خاص خود نیازمند است. شما با داشتن یک روش درست و مناسب برای مطالعه هر درس می توانید یادگیری خود را افزایش دهید و تاثیر آن در رتبه خود ببینید. ما این نتیجه را در طول چند ساله از طریق روش مطالعه شیمی کنکور رتبه های برتر به دست آورده ایم.

شیمی از درس های می باشد که دارای مطالب محاسباتی و همچنین مطالب مفهومی و حفظی می باشد. از این رو به دلیل تنوع بالای مباحث آن، داشن آموزان با مشکل روبرو می شوند. شما به کمک منابع کمک آموزشی مانند شیمی حرف آخر در کنار داشتن روش صحیح مطالعه ی شیمی برای کنکور 1400 می توانید بهترین نتیجه را کسب کنید.

روش مطالعه شیمی برای کنکور نظام جدید

درس شیمی از دروش تخصصی مهم و تاثیرگذار در کنکور تجربی و ریاضی است. داشتن درس بالا در این درس موجب می شود تا شما بهترین رتبه را داشته باشید؛ از این رو نحوه ی خواندن شیمی کنکور به شما کمک زیادی می کند. ممکن است داوطلبان مدت زمان زیادی برای مطالعه آن صرف کنند، اما به دلیل این که روش مطالعه آن ها نادرست است نمی توانند نتیجه قابل قبولی بگیرند. در ادامه شما را با روش مطالعه شیمی دهم، یازدهم و دوازهم آشنا می کنیم.

فهم درست و اصولی مفاهیم

اولین مرحله این سات که شما با مفاهیم این درس به صورت کلی آشنا شوید. برای رسیدن به این نتیجه شما باید به طور مرتب و فعال در کلاس های درس حضور داشته باشید و در زمان تدریس استاد نکات مهم را یاداشت برداری کنید. شما با این کار می توانید مباحث را مرور کرده و با حضور فعال تان زمان بیشتری را در منزل برای تست زدن دارید. در این زمان فرصت را غنیمت بشمارید و هر گونه سوال یا ابهامی دارید حل کنید.

تمرین و تکرار

همیشه برای این که مباحث و مطالب در ذهن شما باقی بماند و بتوانید به راحتی به تست های آن جواب دهید، باید زمان کافی برای مرور آن داشته باشید. از بهترین روش مطالعه شیمی کنکور رتبه های برتر این است که در برنامه روزانه خود یک ساعت را به مرور درس شیمی اختصاص داده اند. در ضمن تست زدن مداوم خود از موثرترین شیوه های مرور و تکرار است.

تست زنی

این کار به شما کمک می کند که شما قبل از شرکت در آزمون با انواع سوال ها آشنا شوید و میزان داشن خود را محک بزنید. شما باید تست های سال های اخیر را با رعایت برنامه زمانی پاسخ دهید و در صورت جواب دادن اشتباه، باید پاسخ خود را بررسی کنید و مشکل را حل کنید.

ساعت بالای مطالعه درس شیمی

شما باید با توجه به ضریب هر درس در هر زیر گروه ساعت مطالعه خود را مشخص کنید. شما برای اطلاع بیشتر در مورد این موضوع می توانید به مقاله بودجه بندی شیمی کنکور مراجعه کنید. با توجه به تاثیر بالای این درس، شما باید 20 درصد از کل ساعات هفتگی خود را به درس شیمی اختصاص دهید و این مقدار باید بین مطالعه تستی و تشریحی آن تقسیم شود. البته لازم به ذکر است که اگر داوطلبی در این درس ضعیف است باید زمان بیشتری به آن اختصاص دهد.

خرید بهترین منابع شیمی مکمل روش صحیح مطالعه ی شیمی برای کنکور

بدون شک داشتن یک برنامه ریزی بدون منابع خوب نمی توانند شما را به موفقیت اصلی برسانند. در واقع این دو مورد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. حال که شما با روش مطالعه ی شیمی کنکور نظام جدید 1400 آشنا شدید، می توانید برای خرید موثرترین منابع به سایت کمک آموزشی حرف آخر مراجعه کنید و شیمی حرف آخر جامع را خریداری کنید.