موسسه حرف آخر

زیست حرف آخر نظام جدید

تومان3,240,000

(دیدگاه 2 کاربر)

30 دی وی دی

مدت زمان تقریبی تدریس: 120 ساعت

مدرس: دپارتمان زیست حرف آخر

دسته: برچسب:

توضیحات

زیست کنکور موسسه حرف آخر

زیست حرف آخر: یکی از مهم ترین و اختصاصی ترین دروسی که هر شخصی در رشته تجربی به آن برخورد می کند، زیست شناسی می باشد. پکیج کامل زیست حرف آخر خوبه، تمامی اساتید دپارتمان با همکاری یکدیگر تمامی مطالب زیست شناسی را به داوطلبان آموزش داده اند. استاد شعبانی و استاد شاکری با کمک سایر همکاران خود، استاد زیست حرف آخر می باشند و سطر به سطر کتاب درس زیست شناسی را به داوطلبان در این پکیج آموزش می دهند.

پکیج کامل کتاب زیست حرف اخر نظام جدید شامل: زیست پایه دهم حرف اخر، زیست یازدهم حرف اخر و زیست دوازدهم حرف اخر است. این به این معنا می باشد که داوطلب می تواند با تهیه پکیج، زیست شناسی را به راحتی مطالعه کند. این پکیج از سه پایه زیست شناسی تشکیل شده است و تمامی مفاهیم این سه کتاب درسی به داوطلبان در قالب اموزش زیست حرف اخر داده می شود. شما می توانید تمامی محصولات حرف آخر را در سایت پکیج کمک آموزشی کنکور 1400 حرف آخر تهیه کنید.

زیست شناسی کنکور برای داوطلبان گروه تجربی

 • تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
 • ضریب درس: با توجه به زیر گروه‌ها متفاوت است
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه

ضریب زیست شناسی برای زیر گروه‌های مختلف

 • زیر گروه ۱: ضریب ۴
 • زیر گروه ۲: ضریب ۴
 • زیر گروه ۳: ضریب ۲
 • زیر گروه ۴: ضریب ۲
 • زیر گروه ۵: ضریب ۲

بودجه بندی زیست حرف آخر پایه دهم: ۱۷ سوال

زیست شناسی در کنکور از 50 سوال تشکیل شده است. داوطلبان باید در کنکور سراسری با توجه به آخرین بودجه بندی زیست شناسی در پایه دهم به 17 سوال پاسخ دهند. این به این معنا می باشد که داطولبان با پاسخگویی به سوالات زیست شناسی پایه دهم، 34 درصد از سوالات زیست شناسی را پاسخ می دهند. زیست شناسی پایه دهم از 7 فصل تشکیل شده است که هرکدام از این فصل ها تعداد سوالات زیر را در کنکور دارند:

 • فصل اول زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا: ۰ سوال
 • فصل دوم گوارش و جذب مواد: ۳ سوال
 • فصل سوم تبادلات گازی: ۲ سوال
 • فصل چهارم گردش مواد در بدن: ۵ سوال
 • فصل پنجم تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: ۲ سوال
 • فصل ششم از یاخته تا گیاه: ۳ سوال
 • فصل هفتم جذب و انتقال مواد در گیاهان: ۲ سوال

 

بودجه بندی کتاب زیست حرف آخر یازدهم

یکی دیگر از پایه های زیست شناسی کنکور 1400 زیست شناسی پایه یازدهم است. زیست شناسی پایه یازدهم با توجه به بودجه بندی کنکور اخیر از 17 سوال تشکیل شده است. این به این معنا می باشد کهداوطلبان با پاسخگویی به این سوالات می توانند 34 درصد از سوالات زیست شناسی کنکورا حل کنند. زیست شناسی پایه یازدهم از 9 فصل تشکیل شده است. بودجخ بندی زیست شناسی پایه یازدهم به صورت زیر می باشد:

 

 • فصل اول تنظیم عصبی: ۳ سوال
 • فصل دوم حواس: ۳ سوال
 • فصل سوم دستگاه حرکتی: ۲ سوال
 • فصل چهارم تنظیم شیمیایی: سوال ترکیبی
 • فصل پنجم ایمنی: ۳ سوال
 • فصل ششم تقسیم یاخته: سوال ترکیبی
 • فصل هفتم تولید مثل: ۳ سوال
 • فصل هشتم تولید مثل نهاندانگان: ۲ سوال
 • فصل نهم پاسخ گیاهان به محرک‌ها: ۱ سوال

 

بودجه بندی زیست شناسی پایه دوازدهم

زیست شناسی پایه دوازدهم از 16 سوال در کنکور سراسری تشکیل شده است. این به این معنا می باشد که داوطلبان با پاسخگویی به این سوالات می توانند یک تراز 32 درصدی از این پایه کسب کنند. بودجه بندی 8 فصل زیست شناسی پایه دوازدهم به صورت زیر می باشد.

 • فصل اول مولکول‌های اطلاعاتی: ۲ سوال
 • فصل دوم جریان اطلاعات در یاخته: ۴ سوال
 • فصل سوم انتقال اطلاعات در نسل‌ها: ۳ سوال
 • فصل چهارم تغییر در اطلاعات وراثتی: ۱ سوال
 • فصل پنجم از ماده به انرژی: ۱ سوال
 • فصل ششم از انرژی به ماده: ۲ سوال
 • فصل هفتم فناوری‌های نوین زیستی: ۱ سوال
 • فصل هشتم رفتارهای جانوران: ۲ سوال

 

ویژگی‌های زیست کنکور موسسه حرف آخر

 • تدریس به صورت پرسش و پاسخ در پکیج زیست نظام جدید
 • اموزش زیست حرف اخر در ۳ لایه در زیست نظام جدید
 • شهودی‌سازی قدرتمند با خلاقانه‌ترین ایده‌ها در زیست نظام جدید حرف آخر
 • آموزش با استفاده از چندین الگوی علمی و تحلیل مطالب و ترکیب کردن مطالب
 • تدریس ابتکاری زیست نظام جدید با استفاده از انیمیشن توسط دپارتمان زیست شناسی
 • تدریس فوق العاده مفهومی و ریشه‌ای زیست با تحلیل خط به خط کتاب درسی در پکیج زیست نظام جدید
 • ایجاد نقشه راه برای موضوعات سخت و تست های فراوان جهت تسلط داوطلب در زیست نظام جدید حرف آخر

 

زیست دهم حرف اخر

در ادامه متوجه می شوید که زیست دهم حرف اخر چند ساعت است.

جلسه ۱

 • موضوع: از ابتدای مبانی تا ابتدای کربوهیدرات‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۲

 • موضوع: کربوهیدارت‌ها، لیپیدها و نوکلئیک اسیدها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۳

 • موضوع: پروتئین‌ها و ATP
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۴

 • موضوع: معرفی غشاء و عبور مواد از آن و هسته
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۵

 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی تا ابتدای ریبوزوم
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۶

 • موضوع: از ابتدای ریبوزوم تا انتهای مبانی سلولی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۷

 • موضوع: فصل اول – از ابتدای گفتار اول تا ابتدای مرزهای حیات
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۸

 • موضوع: از ابتدای مرزهای حیات تا ابتدای زیست شناسی در خدمت انسان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۹

 • موضوع: از ابتدای زیست شناسی در خدمت انسان تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۱۰

 • موضوع: فصل دوم – بافت پوششی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۳۵ دقیقه

جلسه ۱۱

 • موضوع: بافت پیوندی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۱۲

 • موضوع: بافت ماهیچه‌ای
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۱۳

 • موضوع: بافت عصبی و ارتباط بافت‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۳۵ دقیقه

جلسه ۱۴

 • موضوع: لایه‌های لوله گوارش و گوارش در دهان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۱۵

 • موضوع: گوارش در معده
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۱۶

 • موضوع: گوارش در روده
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۱۷

 • موضوع: جذب در روده
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۳۵ دقیقه

جلسه ۱۸

 • موضوع: روده بزرگ، بیماری‌های گوارشی و جمع‌بندی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۱۹

 • موضوع: گوارش در جانوران
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۲۰

 • موضوع: فصل سوم- از ابتدای گفتار اول تا ابتدای بررسی حبابک
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۱

 • موضوع: از ابتدای بررسی حبابک تا انتهای گفتار اول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۲

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا ابتدای بلع و سرفه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۲۳

 • موضوع: از ابتدای بلع و سرفه تا انتهای گفتار دوم
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۲۴

 • موضوع: از ابتدای گفتار سوم تا ابتدای تنفس آبششی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۵

 • موضوع: از ابتدا تنفس آبششی تا انتها ستاره دریایی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۶

 • موضوع: از ابتدای تنفس ششی تا انتهای گفتار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۷

 • موضوع: فصل چهارم- از ابتدای گفتار اول تا ابتدای گردش خون عمومی، ششی و کرونی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۸

 • موضوع: از ابتدای گردش خون عمومی تا ابتدای تست‌های نوار قلب
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۰ دقیقه

جلسه ۲۹

 • موضوع: تست‌های نوار قلب
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: – دقیقه

جلسه ۳۰

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا ابتدای مویرگ‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۳۱

 • موضوع: از ابتدای موریگ‌ها تا ابتدا تبادل مواد در مویرگ‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۳۲

 • موضوع: از ابتدا تبدل مواد در مویرگ‌ها تا انتها گفتار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۳۳

 • موضوع: از ابتدای گفتار سوم تا انتها فیل آئودی سوار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۳۴

 • موضوع: از انتهای فیل آئودی سوار تا انتهای گفتار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۳۵

 • موضوع: از ابتدای گفتار چهارم تا ابتدای کرم لوله‌ای
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۳۶

 • موضوع: از ابتدای کرم لوله‌ای تا انتهای گفتار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۳۷

 • موضوع: فصل پنجم – گفتار اول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۳۸

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا انتها تخلیله ادرار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۳۹

 • موضوع: تست‌های بعد از تخلیه ادرار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: – دقیقه

جلسه ۴۰

 • موضوع: گفتار سوم
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

زیست یازدهم حرف اخر

جلسه ۱

 • موضوع: فصل اول – گفتار اول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۳۵ دقیقه

جلسه ۲

 • موضوع: پتانسیل آرامش و عمل و انتقال پیام عصبی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۳

 • موضوع: مغز و نخاع و محافظت از آن‌ها و اجزا مغز
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۸۰ دقیقه

جلسه ۴

 • موضوع: مغز و اثرات اعتیاد و اعتیاد
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۵

 • موضوع: نخاع و انعکاس
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۶

 • موضوع: دستگاه عصبی جانوران
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۷

 • موضوع: فصل دوم – گفتار اول – شناخت گیرنده‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۸

 • موضوع: بینایی و بیماری‌های چشم
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۹

 • موضوع: شنوایی، بویایی و چشایی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۱۰

 • موضوع: حواس در جانوران
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۱۱

 • موضوع: فصل سوم – از ابتدای گفتار اول تا ابتدای عوامل تاثیر گذار بر استحکام استخوان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۵ دقیقه

جلسه ۱۲

 • موضوع: از ابتدای عوامل تاثیر گذار بر استحکام استخوان تا انتهای گفتار اول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۵ دقیقه

جلسه ۱۳

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا انتهای بررسی ساختار تارچه و برشی از تارچه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۱۴

 • موضوع: از انتهای ساختار تارچه تا ابتدا جمع بندی ماهیچه‌ها به روش استاد شاکری
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۱۵

 • موضوع: از ابتدای جمع بندی ماهیچه به روش استاد شاکری تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۱۶

 • موضوع: فصل چهارم – از ابتدای گفتار اول تا انتهای بررسی شکل کتاب درسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۱۷

 • موضوع: تست‌های گفتار اول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: – دقیقه

جلسه ۱۸

 • موضوع: تیروئید
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۱۹

 • موضوع: هورمون‌های رشد، لاکتوژن و فوق کلیوی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۰

 • موضوع: از ابتدای هورمون‌های جنسی تا انتهای دیابت
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۲۱

 • موضوع: از ملاتونین تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۲

 • موضوع: فصل پنجم – گفتار اول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۲۳

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا انتهای پرفورین
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۲۴

 • موضوع: از ابتدای پروتئین مکمل تا انتهای گفتار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۵

 • موضوع: از ابتدای پگفتار سوم تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۸۰ دقیقه

جلسه ۲۶

 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای گفتار اول تا ابتدای نقشه راه دستگاه تناسلی مرد
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۲۷

 • موضوع: از ابتدای نقشه راه دستگاه تولید مثل مرد تا انتهای گفتار اول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۲۸

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا ابتدای نموداری که در کتای درسی نیست و برای تثبیت مطلب است
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۲۹

 • موضوع: از ابتدای نمودار تا انتهای گفتار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۳۰

 • موضوع: از ابتدای گفتار سوم تا انتهای ساختار جفت (توضیحات استاد روان)
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۳۱

 • موضوع: از ابتدای توضیحات استاد شعبانی (انیمیشن ساختار جفت) تا انتهای گفتار
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۵۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۳۵ دقیقه

جلسه ۳۲

 • موضوع: دستگاه تولید مثل جانوران
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۸۰ دقیقه

زیست شناسی دوازدهم حرف اخر

جلسه ۱

 • موضوع: بررسی جانداران و RNA و DNA – مورد مطالعه گریفیت
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۳۵ دقیقه

جلسه ۲

 • موضوع: گریفیت ناراحت بود + ایوری
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۸۰ دقیقه

جلسه ۳

 • موضوع: ساختار نوکلئیک اسیدها و تلاش برای کشف DNA ساختار مولکول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۳۵ دقیقه

جلسه ۴

 • موضوع: دخالت نوکلئوتیدها در واکنش‌ها، روش‌های همانندسازی و آزمایش مزلسون و استال
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۴۰ دقیقه

جلسه ۵

 • موضوع: همانندسازی DNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۶

 • موضوع: ساختار اول، دوم، سوم و چهارم پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه

جلسه ۷

 • موضوع: آنزیم‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه

جلسه ۸

 • موضوع: تست‌های مروری و جامع فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۲۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: – دقیقه

جلسه ۹

 • موضوع: فصل دوم – رونویسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۱۰

 • موضوع: داستان بالگرد و مراحل رونویسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه

جلسه ۱۱

 • موضوع: تست‌های رونویسی بلوغ و mRNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۸۰ دقیقه

جلسه ۱۲

 • موضوع: شدت رونویسی و تست‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه

جلسه ۱۳

 • موضوع: معرفی انواع RNA و عوامل لازم در ترجمه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۵ دقیقه

جلسه ۱۴

 • موضوع: مراحل ترجمه و تست‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۳۰ دقیقه

جلسه ۱۵

 • موضوع: سرنوشت پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه

جلسه ۱۶

 • موضوع: شدت پروتئین‌سازی و تست‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۱۷

 • موضوع: تنظیم بیا ژن و تست‌های مروری و جامع
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۲۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه

جلسه ۱۸

 • موضوع: فصل پنجم – از ابتدا فصل تا ابتدا گلیکولیز
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۱۹

 • موضوع: از ابدای گلیکولیز تا ابتدای کربس
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۲۰

 • موضوع: از ابتدای کربس تا ابتدای تخمیر
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۲۱

 • موضوع: از ابتدای تخمیر تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۲۲

 • موضوع: فصل ششم – گفتار ۱
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۲۳

 • موضوع: از ابتدای گفتار ۲ تا ابتدای تست‌های فتوسنتز (مراحل نوری)
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه

جلسه ۲۴

 • موضوع: از ابتدای تست‌های فتوسنتز (مراحل نوری) تا ابتدای گیاهان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه

جلسه ۲۵

 • موضوع: از ابتدای گیاهان تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۲۶

 • موضوع: از ابتدای گیاهان تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۲۷

 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای گفتار ۱ تا ابتدای انتقال ژن به جاندار دیگر
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۲۸

 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای انتقال ژن به جاندار دیگر تا انتهای گفتار ۱
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه

جلسه ۲۹

 • موضوع: از ابتدای گفتار ۲ تا ابتدای کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۵ دقیقه

جلسه ۳۰

 • موضوع: از ابتدای کاربرد زیست فناوری در کشاورزی تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۳۱

 • موضوع: فصل هستم – گفتار ۱
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه

جلسه ۳۲

 • موضوع: گفتار ۲
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه

جلسه ۳۳

 • موضوع: گفتار ۳
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه

جلسه ۳۴

 • موضوع: شناخت- ژنتیک DNA و RNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۳۵

 • موضوع: همانندسازی DNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۳۶

 • موضوع: سرنوشت پرووتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۳۷

 • موضوع: شناخت و روابط ژن‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه

جلسه ۳۸

 • موضوع: معرفی سانتریول و انواع تقسیم و بررسی دقیق اینترفاز
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۱۰ دقیقه

جلسه ۳۹

 • موضوع: میتوز
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

جلسه ۴۰

 • موضوع: سرطان + تست‌های میتوز و سرطان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه

جلسه ۴۱

 • موضوع: میوز و تولید مثل جنسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

جلسه ۴۲

 • موضوع: مسائل گامت‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۴۳

 • موضوع: مفاهیم پایه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۴۴

 • موضوع: مسائل گروه خونی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه

جلسه ۴۵

 • موضوع: انواع صفات + مفاهیم و مسائل بیماری‌های
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۴۶

 • موضوع: رنگ‌های دانه ذرت و مسائل آن
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۴۷

 • موضوع: تغییر در ماده وراثتی جانداران
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۲۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۴۸

 • موضوع: تغییر در جمعیت تا انتها آمیزش غیر تصادفی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۴۹

 • موضوع: عوامل حفظ کننده تنوع جمعیت
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه

جلسه ۵۰

 • موضوع: تغییر در گونه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

جلسه ۵۱

 • موضوع: شناخت مفهوم گونه و گونه زدایی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۱۰ دقیقه

جلسه ۵۲

 • موضوع: گیاهی – قدمه تا ابتدای کربوهیدارت‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۵۳

 • موضوع: کربوهیدارت‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه

جلسه ۵۴

 • موضوع: لیپیدها و نوکلئیک اسیدها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه

جلسه ۵۵

 • موضوع: پروتئین‌ها و ATP
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۵۶

 • موضوع: غشا پلاسمایی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه

جلسه ۵۷

 • موضوع: عبور و مرور مواد از غشا
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه

جلسه ۵۸

 • موضوع: اسکلت سلولی، هسته و شناخت مفاهیم هاپلوئید، دیپلوئید
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۵۹

 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی و سرنوشت پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۶۰

 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی و سرنوشت پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۶۱

 • موضوع: لیزوزوم، میتوکندری کلروپلاست و واکوئل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۶۲

 • موضوع: دیواره و لان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه

جلسه ۶۳

 • موضوع: بافت‌های گیاهی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

جلسه ۶۴

 • موضوع: ساختارهای نخستین
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۶۵

 • موضوع: ساختارهای پسین
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۱۰ دقیقه

جلسه ۶۶

 • موضوع: تغذیه گیاهی و جانداران موثر در آن
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۴۰ دقیقه

جلسه ۶۷

 • موضوع: انتقال مواد در گیاهان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۳۰ دقیقه

جلسه ۶۸

 • موضوع: نگهبان روزنه و حرکت شیره خام و پرورده در گیاه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۶۹

 • موضوع: تولید مثل غیر جنسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

جلسه ۷۰

 • موضوع: تولید مثل جنسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه

جلسه ۷۱

 • موضوع: تکامل دانه و رویش آن
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه

جلسه ۷۲

 • موضوع: انواع میوه و طول عمر گیاهان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

جلسه ۷۳

 • موضوع: هورمون‌های گیاهی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

جلسه ۷۴

 • موضوع: پاسخ‌های گیاهی به محرک‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

محصول پیشنهادی: زیست دوازدهم حرف اخر

زیست حرف آخر چطوره؟

همانطور که گفتیم درس زیست برای رسته تجربی جز درس های سرنوشت ساز است از این رو داوطلبان حساسیت خاصی روی این درس دارند. پس برای خرید کتاب کمک آموزشی به دنبال بهترین منبع هستند و در مدام سوالاتی از قبیل کتاب زیست حرف اخر خوبه، زیست حرف اخر چند ساعته، استاد زیست حرف اخر کیست و … را از دارند. در این مطلب با ویژگی های کامل پکیج زیست کنکور موسسه حرف آخ آشنا شدید. شما برای خرید این محصول می توانید به سایت کمک آموزشی حرف آخر مراجعه کنید.

2 دیدگاه برای زیست حرف آخر نظام جدید

 1. محمد

  فرق این پکیج با ۶۰۴۰ چیه؟

 2. شیما

  این محصول خیلی خوب تونست منو مجاب به درس خوندن کنه شاید کسی باورش نشه ولی الان که دارم تست های زیست رو میزنم میبینم چقدر با قبلا فرق کردم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *