کنکور ریاضی چه رشته هایی دارد، این سوال بیشتر دانش آموزان و داوطلبانی است که رشته ریاضی و فیزیک را برای تحصی انتخاب کرده اند. دانش آموزان علاقه مند به محاسبات ریاضی و فیزیک و همچنین آن دسته از افرادی که در رویای تحصیل در رشته های مهندسی هستند، به دنبال این رشته می روند.

دانش آموزان علاوه بر انتخاب رشته های مهندسی می توانند در اکثر رشته های علوم انسانی و بعضی از رشته های علوم تجربی تحصیل کنند. از بهترین رشته های ریاضی می توان به مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران اشاره کرد. در ادامه از سایت حرف آخر دفترچه رشته های ریاضی فیزیک را در اختیار شما قرار می دهیم.

معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک به ترتیب اولویت

داوطلبان عزیز بعد از مطلع شدن از رتبه خود باید اقدام به انتخاب رشته کنند. انتخاب رشته یکی از مهم ترین بخش های بعد از کنکور است. زیرا اگر شما بدون توجه به علاقه خود رشته ای را انتخاب کنید در زمینه ادامه تحصیل، آینده شغلی و زندگی فردی و اجتماعی خود دچار مشکل می شوید.

شما بعد از در نظر گرفتن رشته مورد علاقه خود باید براساس ضریب آن درس برنامه مطالعاتی خود را تنظیم کنید. در ادامه شما را با جدول ضرایب هر زیر گروه رشته ریاضی و فیزیک آشنا می کنیم.

مواد امتحانیزیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3
ریاضی443
فیزیک332
شیمی233

همانطور که متوجه شدید رشته ریاضی و فیزیک دارای 3 زیر گروه است که هر داوطلب مجاز به انتخاب 100 کد رشته در بین آن هاست. در هر سه گروه رشته و ضرایب هر درس متفاوت می باشد. شما باید لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز را سنجیده و در آن زمان با توجه به رتبه و علاقه خود دست به انتخاب رشته بزنید. در ادامه شما را با رشته های هر سه زیر گروه آشنا می کنیم.

مقاله پیشنهادی: چگونه ریاضی کنکور را صد بزنیم؟

زیر گروه یک

دكترای پيوسته بيوتكنولوژیفقه و حقوق امامیعلوم كامپيوترتاريخ تمدن ملل اسلامیمهندسی ساخت و توليدكاردانی تكنولوژی ماشين های كشاورزی
دكترای پيوسته فيزيکفقه و حقوق حنفیعلوم مهندسیتربيت مروج سياسیكاردانی بهينه سازی مصرف انرژیكـاردانی جهـانگردی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشادفقه و حقوق شافعیمعماری داخلیحسابداریكاردانی بيمهكـاردانی حسـابداری
آمارفقه و حقوق شافعیمهندسس اپتيک و ليزرحفاظت اطلاعاتكارداني تربيت مبلغ قرآن كريمكاردانی سخت افزار كامپيوتر
آمار و سنجش آموزشی فقـه و مبـانی حقوق اسلامیمهندسی انرژیروانشناسیكاردانی تربيت معلم قرآن كريمكاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
آموزش ابتداییفلسفه و حكمت اسلامیمهندسی برقرياضيات و كاربردهـاعلوم انتظامیكاردانی علوم انتظامی
آموزش رياضیفلسفه و عرفان اسلامیمهندسی بهره برداری راه آهنزبـان و ادبيـات عربـیعلوم تربيتیكاردانی علوم ورزشی
آموزش علوم ورزشی فلسفه و كلام اسلامیمهندسی پزشكیشـيعه شناسـیعلوم سياسیكاردانی فراوری مواد معدنی
آموزش فيزيکفناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی تعمير و نگهداری هواپيماضـد تروريسمكارداني امور مالی و مالياتیكاردانی فنـاوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش كودكـان اسـتثناییفيزيکمهندسي حملونقل ريلیعلم اطلاعات و دانش شناسیفقه و حقوق اسلامیكاردانی فنی خط و ابنيه
اديـان ومذاهبفيزيـک مهندسـی مهندسی خط و سازه های ريلیعلوم فنی امنيتكاردانی فنی كشتی
اقتصادگردشـگریمهندسی دريـا معارف اسلامیكاردانی آماركاردانی مخابرات
الكترونيک و مخابرات درياییمددكاری اجتماعیمهندسی دريانوردیمعارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطاتكاردانی آموزش رياضیكاردانی مخابرات هواپيما
امنيت اطلاعاتمديريت اطلاعات و ارتباطاتمهندسی راه آهنمعارف اسلامی و اخلاقكاردانی آموزش و پرورش ابتداییكاردانی مديريت بازرگـانی
امنيت اقتصادیمديريت امور بانكیمهندسی شهرسازیمعارف اسلامی و اديان ، معارف اسلامی تـاريخكارداني ارتباطات و فناوری اطلاعاتكـاردانی مـديريت صنعتی
امنيت بين المللمديريت امور گمركیمهندسی صنايعمعـارف اسـلامی و علـوم تربيتیكاردانی امور بانكیكاردانی مديريت گمركی
امنيت نرممديريت بازرگانیمهندسي كامپيوترمعارف اسلامي و علوم قرآنیكاردانی تعمير و نگهداری هواپيماكاردانی مراقبت پرواز،
ايمنی صنعتیمديريت بازرگانیمهندسی كشـتیمعارف اسلامی و كلامكاردانی تكنولوژی آبياریكاردانی معماری
پژوهشگری امنيتمـديريت و بازرگـانی دريـاییمهندسی ماشين آلات درياییمعارف اسلامی و مديريتكاردانی امـور دولتیكاردانی معماری سنتی
پژوهشگری امنيتمربيگـری عقيـدتیمهندسی ماشين های ريلیمعارف اسلامي و مديريتكاردانی امور فرهنگیكاردانی مكانيزاسيون كشاورزی
تاريخ اسـلاممطالعـات امنیتیمهندسی ماشين هـای صـنايع غـذاییعلـوم ورزشیعلوم قرآن و حديثكاردانی هتلداری

زیر گروه دو

شیمی کاربردیمهندسی ایمنیمهندسی شیمیمهندسی نفت
شیمی محضمهندسی پلیمرمهندسی معدنکاردانی فنی مواد

زیر گروه سه

این زیر گروه در مقطع کاردانی پذیرش دانشجو دارد، که شامل رشته های زیر می شود:

کاردانی پالایش گازکاردانی شهرسازیکاردانی فنی برقکاردانی فنی برق و تاسیسات
کاردانی فنی جوشکاریکاردانی فنی صنایعکاردانی فنی عمرانکاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی فنی معدنکاردانی فنی مکانیککاردانی نقشه برداری

بهترین راه برای قبولی در کنکور ریاضی

در میان کل رشته های گفته شده، رشته های ریاضی فیزیک در دانشگاه تبریز، صنعتی اصفهان، شریف، امیر کبیر و مشهد از بقیه مراکز تحصیلی بهتر است. در این میان گروه آزمایشی در بین بقیه گروه ها دارای درصد قبولی بیشتری است، به این معنی که درصد قبولی رشته ریاضی فیزیک در کنکور در هر گروه 163/54 می باشد. شما برای قبولی در رشته مورد علاقه خود باید از بهترین منابع کنکور مانند ریاضی حرف آخر جامع استفاه کنید و با برنامه ریزی منسجم و دقیق در این رقابت آینده ساز برنده شوید. شما می توانید برای اطلاع از منابع دیگر به موسسه آموزشی حرف آخر مراجعه کنید.

بسیار متشکریم که تا پایان مقاله کتکور ریاضی چه رشته هایی دارد، ما را همراهی کردید. اگر سوال یا پیشنهادی دارید در قسمت دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.